Renditingimused

I ÜLDINE

1. Rendileandja annab Rentnikule kasutamiseks sõiduvahendi (edaspidi: Sõiduk) käesolevas lepingus ja selle lisades toodud tingimustel ja korras. Rentnik maksab Sõiduki kasutamisõiguse eest tasu (edaspidi: Rent) kogu rendiperioodi eest.
2. Rentnik kinnitab, et:
2.1. ta on vähemalt 21 aastane ning omab vähemalt 3 aastast juhtimisstaaži;
2.2. on põhjalikult tutvunud Rendileandja pakkumisega, Sõiduki tehniliste parameetritega ning Lepingu üldtingimustega ning tal on olnud võimalus rääkida Rendileandjaga läbi üldtingimuste sisu ja võimalikke muudatusi.
2.3. on põhjalikult tutvunud Sõidukiga ning ei tuvastanud Sõidukil tehnilisi rikkeid ega väliseid kahjustusi. Rikete ja kahjustuste tuvastamisel on märkinud need üleandmise-vastuvõtmise akti.
2.4. eeltoodut arvestades soovib võtta kasutamiseks Sõiduki Lepingus ja selle lisades toodud tingimustel.

II SÕIDUKI KASUTAMINE

3. Sõiduk on mõeldud kasutamiseks üksnes Eesti Vabariigi territooriumil ning lisatasu eest Euroopa Liidus.
4. Sõiduki kasutamisõigus on üksnes Lepingu allkirjastanud isikul (Rentnikul ja kaaskasutajal).
4.1. Kaaskasutaja kinnitab Lepingut allkirjastades tema tutvumist ja nõustumist nii Lepingu eri- kui ka üldtingimustega.

III TÄHTAJAD JA TARIIFID

5. Tähtajad
5.1. Rendileandja annab Sõiduki Rentniku kasutusse kokkulepitud perioodiks. Miinimum periood 3 päeva.
5.2. Rentnik tagastab Sõiduki kokkulepitud kuupäevaks ja asukohta.
5.3. Sõiduki üleandmise- ja vastuvõtmise asukohaks on Rendileandja tegevuskoht: Rohuaia tn, Rakvere, Eesti

6. Tariifid
6.1. Rentnik tasub Sõiduki kasutusõiguse eest Renti kokkulepitud summa, hind sisaldab käibemaksu.
6.2. Sõidukite kilometraaz on piiratud – 3 päevasel rendil 700 km ; 1 nädalasel 1200 km ; 1 kuusel 3500 km
6.2.1. Sõiduki kasutamise tasu märgitud välisriikides kokkulepitud summa, vastavalt riikidele.
6.2.2. Sõiduki vastuvõtmine-üleandmine muus asukohas tasu olenevalt rendiperioodi pikkusest.
6.2.3. Rentnik omavastutus Sõiduki kasutamisel kindlustuse korral on 200 eurot.
6.2.4. Rentniku omavastutus Sõiduki kasutamisel varguskindlustuse korral on 200 eurot
6.2.5. Rentnik on Rendileandjale deponeerinud tagatise summas vastavalt sõidukile miinimum 300 eurot.

Taksoteenuse osutamine on keelatud!